LIÊN HỆ SBS VILLA

  GỬI THÔNG TIN  Liên hệ

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SBS

  Văn phòng 1: 272-274 Lê Quảng Chí, Đà Nẵng
  Văn phòng 2: 44 Đậu Quang Lĩnh, Đà Nẵng
  Showroom: 201 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
  Nhà xưởng 1: Khu công nghiệp Hòa Cầm, Đà Nẵng
  Nhà xưởng 2: 119 Thanh Lương 16, Đà Nẵng
   0972.910.046 – 0934.812.669
   sbshouse.dng@gmail.com
   Www.sbsvilla.vn